Barndom

Nelson Mandela föddes den 18 juli 1918 i provinsen Transkei i södra Sydafrika. Mandelas far hade totalt 4 fruar och 13 barn, Han var hövding över byn och arbetade som kunglig rådgivare åt Jongintaba Dalindyebo. Fadern dog när Mandela var 12år och Dalindyebo återgäldade faderns tjänster genom att ta över som Mandelas vårdnadshavare.

Tidiga år

Mandela hade en lycklig uppväxt. Det var kvinnorna och barnen som fick sköta om byn, de hade som arbetsuppgifter att sköta åkrarna och ta hand om boskapen. Männen arbetade oftast långt hemifrån i städer, gruvor eller på stora plantager. I byn bodde det ett par hundra människor, alla bodde i runda lerhyddor med grästak och odlade sin egen mat. Landskapet runt byn bestod av berg, åkrar, sjöar och floder. Träden var gröna året om och Nelson kunde leka fritt överallt.

Skolstarten

Mandela fick sitt första arbete när han var 5, då han blev herdepojke. Hans uppgift var att vakta familjens får och kalvar så de inte försvann ute bland fälten. När Mandela var sju fick han som första familjemedlem börja skolan. Där fick han sitt engelska namn Nelson av sin lärare. I byn hade han alltid haft det afrikanska namnet Rolihlahla. Det var i skolan som Nelson för första gången kom i kontakt med de "vita" människorna. De fick inte lära sig mycket om Afrika utan mest om England och om de "vita". Mandela beundrade det han fick lära sig om England men samtidigt var han lite rädd och skeptisk mot dem.